شمن
  
 
 
آرشیو
 
جمعه 2 دی‌ماه سال 1384
یلدا نامچه

خاطرات سفر رییس جمهور محترم رو به سازمان ملل که در دیدار آقای جوادی آملی عنوان شد رو حتما شنیدید.شاید هم نشنیده باشید.اگر فیلمش رو دیدین که دیگه بهتر.این شعر را با عنایت به  همین موضوع سرودیم.ابته شعر و اندیشه شاعر ناگهان به سبب ترس به شب یلدا چرخش میکند.(بابا من خیلی شاعر خفنی هستم ! )

آن شنیدستی که روزی پیر ما                          در رهی میرفت و یاران از قفا

پیر ما بغداد و کابل رفته است                           پیر ما امروز بابل رفته است

رفته بابل پیش آن شیخ دگر                              تا بگوید بهر او شرح سفر

اندر آن مجلس چو پیر ما نشست                      در و گوهر در دهان خود شکست

گفت تا که من زجا بر خاستم                            بهر صحبت یک مجالی خواستم

ناگهان فیضی از آن دنیا رسید                           بر رخ زیبای من نوری دوید

زان انرژی یی که در من شد پدید                       آریل شارون به شلوارش برید

شرط بدوم جمله تالی شدم                            هاله ای افتاد من هالی شدم

یک پراژکتور بگشتم پرفروق                             نه نمیگویم نمیگویم دروغ

آمپر من در حدود صد هزار                               ولتاژ و اهمم که دیگر بیشمار

گویی دست اندر گریبان برده است                   موسی و نورش به من بسپرده است

رفته بودم تا که حرفی در کنم                          خارجی هارا به حرفم خر کنم

رفته بودم تا بگویم صهیونیس                          دشمن اسلام و دینست و حریص

رفته بودم تا بگویم جرج بوش                           نزد ما باشد الاغی سخت کوش

رفته بودم تا بگویم این بلر                               دور نفت ما بچرخد چون دلر

یا همان برلوسکونی رند علیل                         کز ته نامش ادب گشته ذلیل

جمله دون و فاسق و بی رحمتند                     در دو دنیا خلقت بی علتند

من بدیدم دستی از غیب آمده                        با خودم گفتم که دستغیب آمده

تاک من را قفل در چت روم کرد                       جمله چشمان برویم زوم کرد

دوستان از نقل مجس بگذریم                         من بترسک که سلامت نپریم

من بترسم با نبود خربزه                                آدمی ترسویم و بی جربزه

آخرش حرف شب یلدا خوش است                  شب نباشد بازهم یلدا خوش است

آجیل و شیرینی و لیوان چای                         هندوانه خربزه از سیب پای

صحبت و حرف و انار دان به دان                      کردن غیبت به یاد این و آن

جای یک گیلاس خالی است ولی                  ظاهرش خوشرنگ و عالی است ولی 

مزه اش تلخ است و لیکن بی نظیر                 گیجی حاصل از آن بس بی نظیر

این شب یلدا می نابش کجاست                  عکس زیبایست پس قابش کجاست

شعر من کلا مزاحی بود سرد                      دید داراد داد داد داداد دد دد درد........


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 144276


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها